default logo

De Nationale Blockchain Coalitie

5 maart 2021

De Nationale Blockchain Cursus van de Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een samenwerking aangegaan met Tech-Cursus.nl.

De Nationale Blockchain Coalitie

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De missie van de DBC is om kennis over en het gebruik van blockchain te vergroten en daarmee de decentrale inrichting van de digitale infrastructuur in Nederland te versnellen.

Betere digitale samenleving

Met een decentraal digitaal systeem is er een alternatief voor de centraal ingerichte digitale diensten van bijvoorbeeld grote tech-bedrijven die monopolistisch werken, niet transparant en weinig democratisch zijn.

Deze ontwikkeling wordt ook wel Web 3.0 genoemd. Decentrale systemen zijn daarnaast ook een fundament voor schaalbare samenwerking in complexe vraagstukken zoals energietransitie, veiligheid of mobiliteit. Dat maakt decentrale inrichting van digitale systemen in veel gevallen wenselijk en blockchain is daarbij een belangrijke enabling technology.

 

Meer informatie