Self Sovereign Identity (SSI)

Er is sprake van een wildgroei van losse identiteitssystemen en ketens, waarbij privacy, betrouwbaarheid en andere waarden telkens opnieuw moeten worden afgewogen en geborgd. De fragmentatie van identiteitssystemen en ketens zorgt tevens voor een gebrek aan interoperabiliteit: culturele, organisatorische, politieke, juridische en economische grenzen belemmeren het delen van data en de identificatie van mensen en organisaties.

Daarom is Identiteit een van de belangrijke bouwstenen in een decentrale digitale infrastructuur. Binnen de Dutch Blockchain Coalition wordt gewerkt aan een beter begrip van de (on)mogelijkheden van de technologie, de keuze voor waarden en normen en de daaruit voortvloeiende ontwerpkeuzes voor digitale systemen. Dat doen we onder de noemer Self-Sovereign Identity

De Nationale Blockchain Cursus is daarom uitgebreid met vier “deep dives” over dit onderwerp!