AI voor Onderwijs

Alles wijst erop dat Artificiële Intelligentie (AI) ook het onderwijs gaat veranderen. AI heeft een enorme potentie om de kwaliteit van onderwijs te verhogen. Maar hoe benutten we deze kansen voor alle groepen in de onderwijsketen? En hoe houden we daarbij oog voor de maatschappelijke en sociale aspecten?

Dit en meer wordt belicht in de cursus AI voor Onderwijs die in opdracht van de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) is ontwikkeld. Met speciale voorbeelden uit zowel het PO als het VO!