#10 : Randvoorwaarden voor succes

Randvoorwaarden voor succes

Niet alle ontwikkelingen op technologisch gebied zijn wenselijk. Een perspectief vanuit de ethiek.

De ontwikkelingen op het gebied van AI gaan volgens sommigen te snel.

Daarom staan we in deze track stil bij de ethische aspecten van deze technologie.

Ethische dilemma's

Gijs zei het al: de technologie gaat heel snel. Daardoor worden we niet alleen geconfronteerd met nieuwe kansen, maar ook met nieuwe uitdagingen. Dat noemen we ethische dilemma's.

In deze track bespreken we een aantal dilemma's, geholpen door Irene Niet (TU Eindhoven). In de volgende video stelt zij zich voor.

Even voorstellen...

Irene Niet is onderzoeker aan de TU Eindhoven. Zij bestudeert de maatschappelijke en ethische aspecten die komen kijken bij de energietransitie.

Oké, maar hoe pakken we dat aan?

We bespreken een tweetal thema's in drie stappen:
Hoe kijkt Irene hiernaar?

Een thermostaat die met je meedenkt, wat zou daar een ethisch dilemma kunnen zijn?

”Maar, wacht even...” horen we je denken.

Die tech-bedrijven mogen toch gewoon data verzamelen? Zolang ze zich maar aan de privacy-wetten houden.

Ja, dat klopt.

Wat in de wet staat, moet je zien als de 'vangrail'. Daarbinnen moeten wij zelf nadenken en besluiten wat juist is. Dat is precies het verschil tussen een juridische afweging en een ethische.

De alwetende computer.

In de vorige video vertelde Irene over apparaten die "data slurpten". Nu vragen we haar of AI-systemen verder wel 100% te vertrouwen zijn.

Volgens Irene kan er nog veel misgaan met AI. Niet alleen bij de ontwikkeling, maar ook bij het onderhoud.

Hier ligt dus een belangrijke rol voor de monteurs. Een AI-systeem is zo goed als degene die het onderhoudt.

vrouwelijke monteur

We moeten AI met z'n allen in de gaten houden.

Het is belangrijk om je te realiseren dat innoveren niet alleen gaat over het inzetten van data. Irene geeft nog een laatste tip.

Samengevat

Je hebt in deze track geleerd dat de technologie niet de enige uitdaging is voor AI en kunt een aantal ethische dilemma's benoemen:
Track 10 afgerond!

NEXT UP: De toekomst van werk


Je wordt automatisch doorgeschakeld, of klik op bovenstaande knop.