#8 : Slimmer onderhoud

Slimmer onderhoud

Smart maintenance en predictive maintenance bij windturbines op zee.

Alweer over windturbines?

Ja, dat klopt. Eerder hebben we van Nils Terpstra gehoord hoe hij de verwachte windopbrengst berekent op basis van historische data. Maar in deze track gaat het over de windturbines zelf.

windturbines

Sterker nog: over het onderhoud aan windturbines.

Daarvoor reizen we af naar het meest zuidwestelijke puntje van Nederland: de kaap van de Kenniswerf in Vlissingen!

ai course

Daar spreken we Ferry Visser.

Hij is programma manager van het fieldlab Zephyros en weet alles over onderhoud aan windmolens (windturbines).

Daarom moeten we volgens Ferry naar 'smart maintenance'.

Maar wat is dat?

Blik op de toekomst.

Smart Maintenance is volgens Ferry dus niet alleen predictive (voorspelbaar) onderhoud, maar ook een slimmere manier van uitvoeren van onderhoud. Dat kan op termijn uitgevoerd worden door drones en robots. Maar zover is het nog niet!

ai course

Waar staan we vandaag de dag?

Daarover gaan we in gesprek met Jack Doomernik, lector Smart energy aan de Avans Hogeschool.

Digitale technieken kunnen helpen vraag en aanbod beter af te stemmen.

Maar hoe kijkt Jack naar de toepassingen voor onderhoud?

”Het lukt niet meer om met eenvoudige modellen de toekomst in beeld te brengen”

Volgens Jack hebben we dus nieuwe manieren nodig om met die data om te gaan. In de volgende video vertelt hij hoe monteurs in de toekomst met AI te maken gaan krijgen.

Nieuwe tijden, nieuwe expertise.

"Loslaten wat je eigenlijk al weet". AI en machine learning komen met nieuwe modellen. Het is onze taak om die goed te toetsen, aldus Jack.

Samenvatting
Track 8 afgerond!

NEXT UP: Industrie


Je wordt automatisch doorgeschakeld, of klik op bovenstaande knop.