';

Kan een AI systeem uitleggen waarom het een bepaalde keuze maakt?

(Kies ja of nee)