Welke vorm van machine learning herkende je in Evelines uitleg?

(Kies een antwoord om door te gaan)