Hoeveel data denk jij dat er nodig was om chatGPT te trainen?

(Kies een antwoord)