Wat is een mogelijk voordeel volgens Pieter?

(Kies een antwoord)