Wie is volgens jou verantwoordelijk voor een AI-systeem?

(Meerdere antwoorden mogelijk)