#8 : Human in the loop

Human in the loop

Samenwerken met mensen, systemen en organisaties.

Welkom in deze track!

In vorige tracks heb je al gezien hoe AI technologie helpt om beter met data te werken, lastige problemen op te lossen en te zorgen voor minder lege kilometers, snellere goederenverwerking en een betere werkende haven.

Maar hoe zit het met de mensen?
Want logistiek is mensenwerk...

... maar zal in de komende jaren steeds meer ondersteund worden door slimme, meedenkende, meesturende en uitvoerende systemen.

Samenwerking tussen mens en machine

We zien dat werknemers in de logistieke en maritieme wereld nu al ondersteund worden door slimme hulpsystemen. Ze helpen de planning te optimaliseren, suggesties geven waar te tanken, helpen navigeren in drukke vaarwegen. Met steeds meer intelligente, en meewerkende systemen om ons heen, gaat het werk in de logistiek en de haven er in de toekomst anders uit zien.
Wat betekent AI voor het werk in de logistiek?

Zoals je gezien hebt: er zijn veel verschillende ideeën over wat AI technologie gaat betekenen voor het werk van mensen in de haven en in de logistiek. Het is moeilijk te zeggen of AI systemen mensen ooit overbodig zullen maken, maar voorlopig hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. 
Samen werken.

Mensen zijn nog steeds hard nodig met hun creativiteit, intelligentie en betrouwbaarheid. Maar er gaan wel dingen veranderen. AI systemen zullen bepaalde taken van mensen overnemen, en daarmee gaan we anders werken.
Neemt AI straks mijn werk over?

Dirk en Roy gaan in deze video in op typische taken die AI systemen in de haven kunnen uitvoeren en hoe AI het werk gaat veranderen.

Een belangrijk begrip is dan 'autonomie'.

(Klik op de begrippen om verder te lezen).
Niveau's van autonomie

Naarmate computersystemen slimmer worden, zullen we ze meer taken toevertrouwen. Ze zullen steeds meer taken mogen uitvoeren die we nu nog zelf doen. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandig varen, of zelf een logistieke planning uitvoeren.
Met mate...

De mate waarin we een systeem toestaan om zelf taken uit te voeren noemen we de ‘level of autonomy’, oftewel: de mate van autonomie. Als de mens helemaal niet meer betrokken is in een taak, dan is de mens ‘uit de loop’. Voor de veiligheid en betrouwbaarheid is het nu nog meestal zo dat een mens ‘in de loop’ moet zitten. Maar in de toekomst zou dat best wel eens kunnen veranderen. En kijk maar eens goed om je heen: computers doen al best veel zelfstandig werk zonder dat daar een mens bij aan de pas komt.
Ook in de haven .

We gaan zien dat schepen minder bemanning hebben, en steeds meer zelfstandig kunnen varen. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de bemanning, maar ook over hoe we onderhoud doen, of navigeren. Luister maar naar Rudy Negenborn en Vincent Wegener.

Vertrouwen staat centraal.

Door middel van zogenaamde ‘Human in the Loop’ kunnen beslissingsprocessen worden geoptimaliseerd met mensgerichte AI toepassingen. Deze samenwerking moet zorgvuldig vormgegeven worden. 

Ga zo door!

In deze track leerde je:
Track 8 afgerond!

NEXT UP: Een kritisch perspectief


Je wordt automatisch doorgeschakeld, of klik op bovenstaande knop.