#2 : De wereld van AI

De wereld van AI

Het verschil tussen AI en andere digitale hulpmiddelen.

Hoe verwachten je collega's dat AI gaat helpen?

Je hebt gehoord over de onderwijsdilemma’s die er leven en je weet nu al heel veel meer over de theorie en werking van AI in het onderwijs. Hoe verwachten scholen en leveranciers dat AI gaat helpen?
Hoe gaat AI ons helpen?

We vroegen het Lyanca, Sijbrand, Stef en Bram.

Maar AI is natuurlijk veel meer dan alleen Chat GPT.

Inge geeft haar visie op wat we onder artificiële intelligentie verstaan.

Door de leerkrachten is al een keer verwezen naar slimme software.

In dit geval spreken we met Justin Mol van Gynzy. Gynzy is een online leerplatform voor het primair onderwijs.

Samenvatting

In deze track kwam aan bod
Goed bezig.

Dit is het einde van track 2. In de volgende track gaan we wat dieper in op wat AI nu precies doet en kan.

ai courseTrack 2 afgerond!

NEXT UP: Hoe werkt AI in het onderwijs?


Je wordt automatisch doorgeschakeld, of klik op bovenstaande knop.