#7 : Uitdagingen met AI

Uitdagingen met AI

Om AI succesvol in te zetten, is het belangrijk om ook de ethische aspecten en eventuele valkuilen te bespreken. Met Bart Karstens.

Elke verandering is even wennen en brengt uitdagingen met zich mee.

Daarom in deze track aandacht voor ethische kwesties. Na de video van Inge vertellen we je hoe dat in zijn werk gaat.

Hoe gaat deze track in zijn werk?

Allereerst bepalen we een thema dat relevant is voor AI in het onderwijs. Vervolgens kijken we naar zowel de positieve als de negatieve kanten. De conclusie mag je zelf trekken. Ethiek gaat immers over het 'juiste' doen.
In deze track gaan we ethisch reflecteren op AI in het onderwijs.

Dat doen we met hulp van Bart Karstens. In deze video stelt hij zichzelf voor.

Bart over de positieve kanten.

Adaptieve leersystemen kunnen leerlingen goed ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Even een korte oefening.

Neem een klas in gedachte die je les geeft. Denk hierbij aan de cognitief ‘sterke leerlingen.’ 

Gedaan? Beantwoord nu eerlijk de volgende vraag...
Dit Pygmalion-effect doet zich minder voor bij digitale leersystemen.

Een tweede positief aspect volgens Bart.

Niet iedereen is even gelijk.

In sommige gevallen kan digitalisering zorgen voor kansenongelijkheid.

Is het wel eerlijk?

Bart gaat in op het profileren. Oftewel, het risico dat leerlingen gedupeerd worden door oude data.

En daarmee is ook track 7 afgerond.

Je weet nu dat:
Track 7 afgerond!

NEXT UP: Tot slot ... de toekomst.


Je wordt automatisch doorgeschakeld, of klik op bovenstaande knop.