#9 : Kom in actie!

Kom in actie!

Wat kun je zelf doen? Tot slot tips om voor jezelf op te komen en natuurlijk je certificaat bij afronding.

Er is in deze cursus al veel voorbij gekomen.

Van grote techbedrijven die de baas spelen op internet tot en met (on)eerlijke algoritmen die jouw sollicitatiesucces bepalen. 

Maar wat kun je zélf doen? En waar moet je in de toekomst opletten?

publieke ruimte
publieke ruimteEn dat doen we met Merel Koning.

Zij zet zich al jaren in voor gelijke behandeling en mensenrechten bij verschillende organisaties.

Een anti-fraudesysteem.

Het Systeem Risico Indicatie (SyRI) was een programma van het ministerie van Sociale Zaken dat in een aantal gemeenten werd gebruikt. 

Het systeem koppelde allerlei gegevens aan elkaar met als doel fraude te voorkomen en bestrijden.

ai courseNaar de rechter...

Een aantal mensen -waaronder columnist Maxim Februari- vond dat SyRi in strijd was met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

Daarin is een artikel opgenomen dat gaat over het respect voor het privéleven.

ai courseDe rechtbank gaf de eisers gelijk!

Het was een moeilijke afweging. Aan de éne kant de doelen van SyRi: het voorkomen en bestrijden van fraude. En aan de andere kant de inbreuk op het privéleven die de wetgeving maakt. 

Volgens de rechtbank voldeed de wetgeving niet aan de ‘fair balance’ die vereist is om te kunnen spreken over een voldoende gerechtvaardigde inbreuk op het privéleven.

ai courseMisschien moet je nu aan de toeslagenaffaire denken?

Merel ziet dat steeds meer overheden automatisering inzetten met alle risico's van dien.

De toeslagenaffaire heeft ons veel geleerd.

Niet in de laatste plaats hoe belangrijk het is dat Kamerleden zich vastbijten in dossiers. Zonder het doorzettingsvermogen van Pieter Omtzigt en Renske Leijten had de affaire misschien niet aan het licht gekomen.

Denk hierbij ook aan het punt dat Reijer Passchier maakte in de vorige track over 'de controlerende macht'.

omtzicht
omtzichtDit wordt ook wel de 'waakhond' functie genoemd.

Zo zijn er in Nederland een aantal partijen die kritisch meekijken naar alles wat overheden en bedrijfsleven met data doen.

ai courseMaar wat kun je zelf nog doen?

Hoe zorg je ervoor dat je minder afhankelijk bent van de platformen en minder kwetsbaar wordt voor cybercriminelen?

Ook daarvoor luisteren we graag naar Merel!
Drie tips.

Waardevol advies over platformen, spyware en inzicht in je data.

En nog een tip over veiliger online...

Toen professor José van Dijck hoorde dat we ook nog 'tips' gaven, had ze er direct eentje paraat.

... (tromgeroffel) ...

En om de cursus goed af te sluiten, hebben we een persoonlijke boodschap voor je.

Hoera... wat goed! Je hebt het programma afgerond